Personel Sayıları
Profesör 55
Doçent 38
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 83
Öğretim Görevlisi 8
Uzman 0
İdari Personel 35
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1109 2656
2. Öğretim Öğrencisi 631 2571
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 22 99
Toplam 1762 5326
Genel Toplam 7088