Personel Sayıları
Profesör 52
Doçent 32
Yardımcı Doçent 98
Araştırma Görevlisi 90
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 5
İdari Personel 37
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1320 2849
2. Öğretim Öğrencisi 761 2685
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 30 116
Toplam 2111 5650
Genel Toplam 7761