Personel Sayıları
Profesör 52
Doçent 31
Yardımcı Doçent 95
Araştırma Görevlisi 88
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 4
İdari Personel 38
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1326 2885
2. Öğretim Öğrencisi 756 2805
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 23 107
Toplam 2105 5797
Genel Toplam 7902