Personel Sayıları
Profesör 52
Doçent 31
Yardımcı Doçent 96
Araştırma Görevlisi 90
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 4
İdari Personel 38
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1334 2978
2. Öğretim Öğrencisi 760 2896
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 22 104
Toplam 2116 5978
Genel Toplam 8094