Personel Sayıları
Profesör 52
Doçent 33
Yardımcı Doçent 95
Araştırma Görevlisi 89
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 4
İdari Personel 38
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1139 2615
2. Öğretim Öğrencisi 661 2511
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 25 111
Toplam 1825 5237
Genel Toplam 7062