Personel Sayıları
Profesör 55
Doçent 38
Doktor Öğretim Üyesi 88
Araştırma Görevlisi 84
Öğretim Görevlisi 8
Uzman 0
İdari Personel 34
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1298 2971
2. Öğretim Öğrencisi 716 2888
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 22 95
Toplam 2036 5954
Genel Toplam 7990