Personel Sayıları
Profesör 52
Doçent 33
Yardımcı Doçent 95
Araştırma Görevlisi 90
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 4
İdari Personel 38
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1321 2952
2. Öğretim Öğrencisi 755 2854
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 22 104
Toplam 2098 5910
Genel Toplam 8008