Personel Sayıları
Profesör 55
Doçent 32
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 86
Öğretim Görevlisi 9
Uzman 0
İdari Personel 36
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1300 2890
2. Öğretim Öğrencisi 736 2781
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 22 100
Toplam 2058 5771
Genel Toplam 7829