Personel Sayıları
Profesör 56
Doçent 29
Yardımcı Doçent 97
Araştırma Görevlisi 87
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 4
İdari Personel 37
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1300 2895
2. Öğretim Öğrencisi 736 2790
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 22 100
Toplam 2058 5785
Genel Toplam 7843