Personel Sayıları
Profesör 53
Doçent 41
Doktor Öğretim Üyesi 80
Araştırma Görevlisi 84
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 34
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1307 3072
2. Öğretim Öğrencisi 713 2946
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 22 91
Toplam 2042 6109
Genel Toplam 8151