Ana Sayfa
Duyurular
Ayın Mezunu (haziran 2017): Ulubey Çeken
Ayın Mezunu (Haziran 2017): Ulubey Çeken

Ayın Mezunu (Haziran 2017): Ulubey Çeken

Ulubey Çeken, 1969 Kars doğumlu. İlk ve orta eğitimini Kars’ta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1995 yılında Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1997 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığında Mühendis olarak göreve başladı. Aynı kurumda 2000-2009 yılları arasında Mühendis ve Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı Proje Koordinatörlüğünü yaptı. Aynı zamanda 2001-2007 yılları arasında İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporlarını değerlendirmek ve onaylamak üzere Bakan Olur’u ile oluşturulan Fen Kurulu Üyeliğini yaptı. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2009-2015 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığında Grup Başkanlığı yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası projelerde görev aldı. Türkiye Jeofizik Mühendisleri Odası Üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisleri Derneği Denetleme Kurulu Üyesidir. Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir. Yurt içi ve dışında yayınlanmış 50 kadar makale, sözlü ve poster bildirisi bulunmaktadır. Çalışma alanları; mühendislik sismolojisi, deprem tehlikesi, kuvvetli yer hareketi, deprem gözlem ağları kurulumu ve işletimi, imar planları ve mikrobölgeleme çalışmaları, uygulamalı jeofizik ve afet yönetimidir. Evli ve iki çocuk babası ve İngilizce bilmektedir. 27 Şubat 2015’ten beri AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Fotoğraflar