Ana Sayfa
Duyurular
Ayın Mezunu (eylül 2017): Alper Kıyak
Ayın Mezunu (Eylül 2017): Alper Kıyak

Ayın Mezunu (Eylül 2017): Alper Kıyak

1981 yılında Nevşehir’de doğan Alper KIYAK ilk, orta ve lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamıştır. Küçüklüğünden beri teknik konulara karşı ilgili ve meraklı olması, el becerilerinin ve teknik yetilerinin gelişmesine katkı sağlamış ve bu yeteneklerini hayatı boyunca işlerini kolaylaştırmak ve sorunlara pratik çözümler bulmak için kullanmıştır. 

1999 yılında Nevşehir 2000 Evler Süper Lisesinden mezun olmuş ve 2001 yılında ilk Lisans öğrencilerini alan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Bilgisayar bilimlerine olan ilgisini yerbilimleri mesleğine uyarlama düşüncesi bölüm hocaları ve özellikle Bölüm Başkanı tarafından da beğeni görmüş ve Lisans ikinci sınıfta Bölüm Başkanlığını asiste etmek üzere Asistan Öğrenci olarak seçilmiştir. Lisans öğrenimi tamamlayana kadar bu görevini sürdürmüş Mühendislik Jeofiziği, Arkeojeofizik gibi konularda pek çok saha çalışması ve projelerde görev yapmıştır. Öğrenciliğinin ilk yıllarından itibaren Jeofizik Mühendisliği ve Coğrafi Bilgi Sistemleri adaptasyonu üzerine çalışmalar yapmış ve bu çalışmaların sonuçlarını çeşitli sempozyumlarda sunmuştur. 2005 yılında bölümün ilk mezunları arasında yer alarak lisans öğrenimini başarıyla tamamlamıştır. Aynı yıl Yüksek Lisans Eğitimine başlamış ve 2005 Aralık Ayında bir yuva gibi gördüğü Jeofizik Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 

Sakarya ilinin Zemin Deprem ilişkisine yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri ile hazırladığı “Coğrafi Bilgi Sitemleri Kullanılarak Adapazarı İlinin Mikro Zemin Parametre Haritalarının Hazırlanması” konulu Tezini 2008 yılında başarıyla sunarak Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 

2008 yılında mesleki tecrübelerini ve bilgi birikimini arttırmak amacıyla aldığı bir kararla ülkemizin Yerbilimleri alanında en kapsamlı okulu olma misyonunu yürüten Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı bünyesine nakil ile geçiş yapmıştır. MTA’da Rejyonal amaçlı Jeoelektrik projeleri ile uzun soluklu saha çalışmalarına başlamıştır. Bu arada akademik çalışmalara olan bitmez ilgisi nedeniyle 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Doktora eğitimine başlamıştır. Bir yandan yılın 7 ila 9 ayını kaplayan yoğun ve uzun süreli arazi çalışmalarını sürdürürken diğer yandan öğrenciliğe devam etmiştir. MTA’da göreve başladığı ikinci yıldan itibaren ilgi alanını Jeotermal çalışmalarda Elektrik ve Elektromanyetik yöntemler üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu konuda yapılan saha çalışmalarında önce Kamp Şefi Yardımcısı daha sonra ise Kamp Şefi olarak ülkemizin çeşitli illerinde görev yapmıştır.  Doktora çalışmaları kapsamında hazırladığı ve 2015 yılında Journal of Volcanology and Geothermal Research dergisinde yayınlanan “Assessment of geothermal energy potential by geophysical methods: Nevşehir Region, Central Anatolia” makalesi ile MTA Genel Müdürlüğünün 80. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilimsel Makale Yarışmasında Jeofizik Anabilim Dalında birincilik ödülü kazanmıştır.  

2017 yılında çalışmalarını tamamladığı “Nevşehir İli ve Civarının Jeotermal Enerji Potansiyelinin Jeofizik Yöntemlerle Tespiti ve Modellemesi” konulu tezini başarıyla sunarak Doktora eğitimini tamamlamıştır. 

Evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babası olup halen her konudaki yenilikleri takip etmeyi, araştırmayı ve öğrenmeyi çok sevmektedir. “Paylaşılmayan Bilgi Sır Olarak Kalır” kuralını benimsemekte bu nedenle de bildiklerini öğrenmek isteyenlerle paylaşmaktan asla çekinmemektedir. 

2015 yılı Aralık ayında Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı, Jeoelektrik Etütler ve Kuyu Ölçüleri koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.  Halen bir yandan bu görevini sürdürmekte olup diğer yandan Proje Başkanı Yardımcısı olarak Türkiye Genelinde gerçekleştirilecek olan, Havadan Jeofizik Araştırmalar Projesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Fotoğraflar