Ana Sayfa
Ayın Mezunu
Ayın Mezunu (şubat 2016): Hayri Avcı
Ayın Mezunu (Şubat 2016): Hayri Avcı

Ayın Mezunu (Şubat 2016): Hayri Avcı

HAYRİ AVCI - GENEL MÜDÜR- YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Doğum tarihi ve Yeri
1958 & Manavgat

Medeni Hali
Evli, iki çocuklu

Tahsil Durumu
1981- İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Yabancı Dil
Almanca bilmektedir.

 

- 16 Kasım 1981 tarihinde ELMS’de (TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü’nde) göreve başlamıştır.

- 21 Mart 2005 tarihinde TÜLOMSAŞ Genel Müdürü olarak atanmıştır.

ÇALIŞMALARI:

1) Türkiye’de ilk defa yerüstü treyler elektronik kantarları tasarımı ve üretimi ile Demiryolu ve Treyler kantarlarının hem elektronik hem de mekanik tartımlarını sağlayan uygulamalar gerçekleştirmiştir.

2) Cadde süpürme aracının tasarım çalışmalarında bulunmuş ve imalatını gerçekleştirmiştir.

3) Akülü yük taşıma araçları olan elektrokarların yerli olarak üretimini gerçekleştirmiştir.

4) 1994 yılında başlatılan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem çalışmalarında Koordinatör olarak görev almıştır. 1997 yılında TÜLOMSAŞ’ın TS ISO 9001 Kalite Güvence Sistem belgesini almasında etkin olarak Sistem tasarımı, çalışanların eğitimi ve uygulamanın yürütülmesini sağlamıştır. Toplam Kalite, ISO 9001, Sistem tasarımı ve analizi, Zaman Yönetimi, Verimlilik, İşletme kayıplarını ortadan kaldırılması, sorun çözme teknikleri, stratejik planlama konularında uygulamalı eğitimler vermiştir. "TÜLOMSAŞ ve Toplam Kalite" konularında çeşitli sempozyumlarda bildiriler sunmuş ve bu bildiriler yayımlanmıştır. Kamu kuruluşlarında ilk defa Kalite Çemberi uygulamaları gerçekleştirilmiş ve böylece takım çalışmalarının şirkette yerleşmesinde öncülük etmiştir. Birçok kamu kuruluşu ile diğer kurum ve kuruluşlarda ISO 9001 Sistemine yönelik eğitim ve seminerler vermiştir.

5) 2003 yılında SWOT analizi yapılarak TÜLOMSAŞ’ın güçlü ve zayıf yönleri tespiti ile bu çalışmalar sonucunda TÜLOMSAŞ Geliştirme Programının hazırlanmasında Takım Lideri olarak görev almıştır. Bu bağlamda şirketin Pazarlama, Üretim, Satın Alma ve İnsan Kaynakları Politikaları ve orta vadeli hedefleri belirlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. 2004 yılında bir Kamu Kuruluşu olan TÜLOMSAŞ’ta performans yönetimi sistemine bağlı hedeflerle yönetim sisteminin ilk uygulamalarını başlatmıştır.

6) 2004 yılında TÜLOMSAŞ Yeniden Yapılanma programının hazırlanmasında etkin görev almıştır. TÜLOMSAŞ’ın Üretim ve Sistem Faaliyetlerini güncelleştirerek etkin, refleksleri güçlü ve günümüz yönetim anlayışına uygun yapılandırılması yönünde uygulamalar başlatmıştır.

7) TÜLOMSAŞ’ın üretim modelinde yapısal bir değişikliğe gidilmiş ve bu kapsamda parça üretiminden ürün üretimine geçilmesi ile emek yoğun islerden teknoloji ağırlıklı bir model uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede gerekli olan Ar-Ge destekli yan sanayi geliştirme programı uygulaması başlatılmıştır.

8) Bir kamu kurumu olan TÜLOMSAŞ’ta 2006 Yılında ERP Kurumsal Kaynak Planlaması çalışmalarının başlatılmasında öncülük etmiş ve projenin 2008 yılında hayata geçirilmesini sağlamıştır.

9) 2009 Yılında İş Zekâsı Programı ile Şirket içinde değişik veri tabanlarında (SQL, Access, Excel vb.) bulunan tüm veri ve/veya bilgilerin özet raporlar halinde üst yönetime sunulmasını sağlayan projeyi TÜLOMSAŞ’ta uygulamaya başlattı.

 10) “Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi”nin kurulmasını sağlayarak, Hızlı Tren, Metro ve Hafif Raylı Araç imalatı için gerekli alüminyum kaynak teknolojisine yönelik ilk adım atılmıştır.

 11) Yalın Üretim Projesi kapsamında Yan Sanayi Firmaları ile birlikte ortak eğitim faaliyetlerini planlamış Yalın Üretim uygulamalarının yapılmasını sağlamıştır.

 12) 2008 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin ve EN 15085–2 (CL–1) Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Araçları ve Bileşenlerinin Kaynağı ve EN ISO 3834–2 uygunluk belgelerinin alınmasını sağlamıştır.

 13) 2009 yılında Eskişehir’de “Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi” kurulması, çalışmalarında proje Liderliği yapmış ve projenin hayata geçirilmesi yönün de çalışmalar yürütmektedir.

 14) Yurt içi pazarlarda etkin olmak amacıyla Yurt İçi Potansiyel Pazar Haritası hazırlamış, Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarının, mevcut veya geleceğe dönük ihtiyaçları göz önüne alınarak söz konusu kuruluşlarla sürekli iletişim kurulmasını sağlamıştır.

 15) Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında her ülkeye, özgün proje ve stratejiler geliştirerek çalışmalar yapmış ve model uygulamalar gerçekleştirmiştir.

 16) TÜLOMSAŞ Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında stratejiler geliştirmiştir. Bu kapsamda Eskişehir Demirspor Kulübü çatısı altında özgün projeleri hayata geçirilmesini sağlamıştır.

 17) 2015 ve 2023 Vizyonlarının hazırlanmasına öncülük etmiş ve TÜLOMSAŞ’ın stratejik planlarının hazırlanmasını sağlamıştır. Gelişmiş bir TÜLOMSAŞ’ın Eskişehir ve Ülke ekonomisine olacak katkıları ile Ar-Ge, teknoloji, üretim modelleri ile ürün çeşitliliği, ihracat hedefleri, yan sanayi ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi faaliyetleri tanımlanmıştır. Bu bağlamda Eskişehir ve bölgemizin demiryolu araçları lojistik merkezi olması ile istihdam artırıcı faaliyetlerin yürütülmesini sağlamıştır.

18) Raylı sistemler sektöründe ulusal ve uluslararası çerçevede Ar-Ge ve inovasyon nitelikleriyle katma değerli tasarım ve üretim yapılmasını sağlamak ve Eskişehir Merkez olmak üzere TÜLOMSAŞ önderliğinde Raylı Sistemler Kümelenmesinin oluşturulmasında etkin rol almıştır. Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği Kurucu Başkanlığı ve Başkanlık görevinde bulunmuştur. (2011-2012)

19) TÜLOMSAŞ Marka Dizel Motorların Denizcilik sektörü, Enerji sektörü ve Lokomotif sektöründe Jeneratör Motoru ve Gemi Ana Motoru olarak kullanılması amacı ile çalışma başlatmış, Türk Loydu tarafından Tip Onay sertifikası alınmasını sağlamıştır.

 ALDIĞI ÖDÜLLER :

1) Referans Gazetesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ekonomik anlamda en prestijli ödüllerinden biri olan “HIZLI BALIK ÖDÜLÜ”nü 28 Şubat 2007 tarihinde almıştır. Bu ödül Mevcut yapımız çağdaş üretim ve yönetim modelleri uygulayarak yenileyen, bilgiyi doğru kullanıp yeniliklere çabuk ayak uyduran, hızlı kar artısı ve verimliliği ile öne çıkan firmalara verilmektedir.

2) CNBC-e Business dergisinin 2009 yılında belirlemiş olduğu ve kamu sektöründe başarı kazanmış Türkiye’nin yönetici eliti sıralamasında, “DEVLETİN 7 ALTIN ADAMI”ndan birisi olarak gösterilmiştir.

3) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevreyi koruyan, çevre bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten, çevre mevzuatına uyumlu faaliyet gösteren sanayi tesislerinin belirlenmesine yönelik yapılan “Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi” yarışmasında TÜLOMSAŞ 1. seçilerek Çevre Beratı' nı almıştır. (05 Haziran 2013)

4) Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA tarafından, “Sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesindeki başarıları ile Görevinde göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 122. Maddesi gereğince BAŞARI BELGESİ ile taltif edilmiştir. (Ağustos/2015)