Ana Sayfa
Ayın Mezunu
Ayın Mezunu (aralık 2016): Dr. Rüstem Keleş
Ayın Mezunu (Aralık 2016): Dr. Rüstem Keleş

Ayın Mezunu (Aralık 2016): Dr. Rüstem Keleş

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü

1961 yılında Konya’da doğan Rüstem Keleş, lisans eğitimini 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans, Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde ise doktora yapan Rüstem Keleş, The University of Sheffield, City College bünyesinde Executive MBA programına devam etmektedir.

1993 yılından 2006 yılına kadar Sakarya Üniversitesi’nde akademik görevlerde bulunan Rüstem Keleş, 2005 yılından bu yana Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2008-2009 yıllarında aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde de bulunmuştur. Birçok teknik ve sosyal nitelikli sivil toplum kuruluşunda da görev yapan Keleş, Mimar Sinan Mühendisler Grubu Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin faaliyet alanlarına yönelik çalışmalara katılan Rüstem Keleş, bu alanda gerçekleştirilen çalıştay, istişare toplantısı, eğitim çalışmaları, kanun tasarı çalışmaları ve bilgilendirme toplantıları gibi birçok etkinlikte aktif olarak rol almış ve önemli katkılarda bulunmuştur.
Görev süresi boyunca örnek nitelikte çok sayıda projeye imza atan Keleş, özellikle Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından hayata geçirilen, Sakarya nehri üzerinde 9,6 MW kurulu güce sahip Hidroelektrik Santrali (ADASU HES) projesini tamamlamış ve devreye almıştır. Ayrıca Sakarya ili için alternatif içmesuyu kaynağı olacak Akçay barajı projesi de devam etmektedir. Barajdan şehre su taşıyacak isale hattı üzerinde farklı üç noktada HES inşa edilecektir.

Bilgi yönetimi, su yönetimi, acil durum yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, stratejik yönetim ve performans yönetimi konularında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış ve bilimsel etkinliklerde sunulmuş çok sayıda yayını olan Rüstem Keleş, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında önleyici bir yaklaşım olan D-İSGÜM Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’ni geliştirmiş ve bir yönetim modeli önerisinde bulunmuştur.